12/01/07

Iteracións: Jochen Gerner

Aquí tendes un exercicio de iteración total do amigo Gerner, no que repetindo unha mesma imaxe fai variación humorísticas modificando os diálogos. A reiteración aparece xustificada para transmitir esa sensación de rutina burocrática e tediosidade.

1 comentário:

珊珊李 disse...
Este comentário foi removido por um gestor do blogue.