01/11/06

Tiras cruzadas: Lewis Trondheim


Se queredes historias de náufragos, as de Lewis Trondheim son máis interesantes que as da serie Perdidos, polo menos non teñen tanto cabo solto. Aquí podedes saborear sete tramas paralelas: tres en horizontal, de esquerda a dereita; tres en vertical, de arriba abaizo; e unha en diagonal, da esquina superior esquerda á inferior dereita. Bon appétit!

Sem comentários: