21/12/06

Prego: François Ayrolles



Outro exemplo francés de como agochar unha historia subliminar noutra principal. Prégandose horizontalmente, as seis primeiras viñetas convértense nun accidentado e irónico (con moita mala baba) epílogo da BD anterior. François Ayroles é o responsable.

Sem comentários: