26/08/06

Longa vida ao irmán Stereotopffer

Queridos compañeiros de experimentación viñeteira, aledádevos pois xa temos un novo membro entre nós! Chegou ata as portas de Lab·Ou un mero mortal na procura da sabedoría eterna e dos segredos ocultos da arte milenaria da narrativa gráfica, e nós os Donos das Chaves desta loxia pseudosecreta tivemos a ben admitilo para que no noso seo aprenda, investigue e avance polo camiño tortuoso da BD ata límites insospeitados.

Seguindo as tradizóns ancestrais, despoxouse da súa vida anterior e aceptou un novo nome coma irmán labourista en grao de aprendiz. Moitos de vós podedes telo coñecido na súa previa encarnación coma Miguel Porto, mais nesta comunidade referirémonos a el coma o irmán Stereotopffer, un nome que coma el mesmo ben di "ven de tempos antigos".

Aos administradores do Lab·Ou énchenos de gozo a súa entrada nesta sociedade, pois ademais de ser o primeiro que solicita oficialmente o seu ingreso, coñecemos a súa traxectoria anterior e certificamos o seu amosado interese pola BD experimental. Entre os traballos previos á súa adhesión a esta irmandade, creou un par de historias mudas e mesmo unha BD en secuencia simultánea que seguen os requisitos dispostos no noso Grimorio (exercicios 1.3.3. e 3.7. respectivamente) e que polo tanto serán susceptíbeis de ser convalidados para o seu cursus honorum persoal.

Benvido, Stereotopffer, a este Laboratorio. Recomendamos aos filoexperimentadores que visiten o seu blog Alfalfa para coñeceren máis exemplos do seu interesante traballo, e que sigan o seu exemplo e se afilien a esta loxia co propósito de investigaren as posibilidades da novena arte. Xa temos un par de solicitudes en proceso de tramitación, e cando sexa oportuno darémoslles a benvida a estes novos irmáns. As actividades deste obradoiro comezarán oficialmente en setembro, dentro dunha semana e pouco. Ata entón, ofrecemos un periodo de filiación e convalidación de traballos anteriores.

Vita brevis, BD longa!

Sem comentários: