31/08/06

Convalidacións de Stereotopffer (2)


Esta historia muda de dúas páxinas de Miguel Porto aparecera no n.º 5 da revista Barsowia, publicada polo colectivo Polaqia.

4 comentários:

diablitobeer disse...

corrección: no nº5 da revista barsowia, que edita polaqia.

d.

urbanoscar disse...

Certo; perdón polo erro e grazas pola puntualización.

Stereotopffer disse...

Bueno, técnicamente non sei si se pode chamar muda...

urbanoscar disse...

Podemos discutir sobre terminoloxía e escoller a mellor denominación para este tipo de historias. Para min "BD muda" quere dicir strictu sensu "BD sen palabras", que é o caso...

Mais o irmán Stereotopffer abriu un tema interesante. Alguén máis quere opinar?