24/10/06

Morlaques: Jean-Christophe Menu


Para rematar coa documentación sobre BDs circulares, ofrecemos hoxe o último exemplo extraído do OuPus 3, un morlaque feito polo militante Jean-Christophe Menu. Ten a peculiaridade de posuír unha estructura en acordeón: a historia lese normal, de esquerda a dereita e de arriba abaixo ata chegarmos á última tira en negro, que se le no sentido contrario e conecta outra vez co principio da historia, volvendo empezar o ciclo. A primeira vista semella un pouco liosa de ler, pero compréndese á primeira. Agardemos que vos convencese este exercicio titorado e que empecen a chegar cedo as vosas propostas de resolución.

Sem comentários: